<strong>Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego?</strong>

Po ostatnich perturbacjach gospodarczych wiele osób chciałoby znaleźć sposób na zmniejszenie raty kredytu hipotecznego. Nie ma co się dziwić – wzrost stopy WIBOR w ciągu zaledwie 9 miesięcy spowodował gwałtowną podwyżkę raty. Co więc można zrobić żeby obniżyć ratę kredytu? Metoda pierwsza (i najlepsza) – wcześniejsza spłata kredytu W wypadku wcześniejszej spłaty całości pozostałego kredytu […]

<strong>Zdolność kredytowa</strong>

Profil kredytobiorcy    O kredyt starać się może każdy, ale nie każdy jest w stanie go uzyskać. Bank w oparciu o przepisy prawa oraz  rekomendacje m.in. KNF tworzy własną politykę kredytową. Na jej podstawie weryfikuje, czy jesteś osobą, której sytuacja finansowa umożliwi spłatę rat kredytu. Dlatego bank może oczekiwać od Ciebie informacji, zgodnie z którymi […]

<strong>Oprocentowanie – rata stała czy malejąca?</strong>

Każdy kredyt wiąże się z różnymi kosztami, ale oczywiście najważniejszy koszt kredytu to oprocentowanie. Kwota odsetek, jaką zapłacimy bankowi, jest wprost proporcjonalna do wysokości oprocentowania oraz długości spłaty. Przede wszystkim należy pamiętać, że oprocentowanie kredytu zawsze podawane jest w stosunku rocznym (jest to ogólnie przyjęty sposób podawania oprocentowania, dotyczący nie tylko kredytów, ale także depozytów, […]

<strong>Hipoteka</strong>

hipoteka

Czym jest hipoteka? Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym. Co to oznacza? Oznacza to, że zapewnia ona uprawnionemu ściśle określony zakres uprawnień w stosunku do rzeczy, którą obciąża. W przypadku hipoteki uprawnionym jest wierzyciel, na rzecz którego ustanowiono hipotekę. Przysługuje mu prawo do zaspokojenia z nieruchomości swoich roszczeń w przypadku niespłacenia przez dłużnika wierzytelności, którą hipoteka […]