Sprawdź zdolność kredytową

Wypełnij poniższy formularz aby uzyskać profesjonalną ekspertyzę dotyczącą Twojej zdolności kredytowej.

W przypadku małżeństw bez rozdzielności majątkowej osoby muszą przystąpić do kredytu razem.

Należy wybrać przynajmniej jedno źródło dochodu.

Należy zsumować dochód z ostatnich trzech miesięcy i podzielić otrzymaną sumę przez 3.

KPIR - wpisz dochód za rok poprzedni oraz dochód za rozliczone miesiące bieżącego roku oraz amortyzację jeżeli występuje. Ryczałt - podaj stawkę ryczałtu oraz wysokość przychodów za rok poprzedni oraz przychody za rozliczone miesiące bieżącego roku. Karta podatkowa - podaj wysokość stawki.

Przesyłając formularz akceptujesz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Open Popup