Łukasz Sroczyński

Wakacje kredytowe 2024 – nowelizacja ustawy

Wakacje kredytowe 2024 - nowelizacja projektu ustawy

Wakacje kredytowe 2024 zostały zatwierdzone przez Prezydenta! Pierwsze zawieszenia rat kredytu hipotecznego będą możliwe od 1 czerwca 2024 roku.

Nowy artykuł, opisujący wakacje kredytowe 2024 już po podpisie Prezydenta (a więc bez skreśleń dotyczących terminów) 🙂 – https://lukaszsroczynski.pl/2024/05/07/wakacje-kredytowe-2024-zasady/

Aktualny przebieg prac: Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wakacjach kredytowych. Oznacza to, że wakacje kredytowe 2024 zostały uchwalone i już oficjalnie wchodzą w życie od 1 czerwca 2024! Skorzystać będziemy mogli łącznie cztery razy do końca 2024 roku; dwukrotnie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie od 1 września do 31 grudnia. To, jak przebiegał proces legislacyjnego możemy prześledzić na stronie rządu. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 2 maja.

Sporo w ostatnich tygodniach chaosu w tej sprawie, wdarło się opóźnienie wobec pierwotnie zapowiadanego terminu (wakacje kredytowe miały być już od początku marca) ale wygląda na to, że sprawa wychodzi na prostą. 5 marca 2024 Rada Ministrów przyjęła „projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom” (w skrócie projekt ustawy o wakacjach kredytowych i FWK). O przyjęciu ustawy osobiście poinformował premier Tusk na konferencji.

Premier, prócz nowego terminu i przyjęciu ustawy przez Radę Ministrów, poinformował również m.in. o zmianie względem poprzedniego projektu o wakacjach kredytowych 2024 dot. wysokości wskaźnika raty do dochodu. RdD, zgodnie z projektem przyjętym 5.03, musi wynosić powyżej 30 proc. (a nie 35 proc.) przy wakacjach kredytowych.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Jeszcze przed wymianą składu rządu, pod koniec października 2023, złożono pierwszy projekt ustawy o wakacjach kredytowych na rok 2024. W wewnątrz branżowych rozmowach raz po raz przebijały się obawy, że wakacje kredytowe mogą być zupełnie nie po myśli polityki nowych rządzących. Jednak, w środę 27 grudnia, Ministerstwo Finansów przedstawiło swój projekt wakacji kredytowych. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych zapowiedzi, wakacje kredytowe 2024 będą miały nieco inne zasady niż wakacje kredytowe, które już znamy z ostatnich lat.

W pierwotnych zapowiedziach wakacje kredytowe 2024 miały pojawić się w marcu.

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Akurat w podstawowej kwestii działania programu nie ma zmian względem wakacji kredytowych z roku 2022 i 2023. Wakacje kredytowe to zawieszenie spłaty raty kapitałowo-odsetkowej. Raty te przechodzą na koniec harmonogramu spłaty kredytu. W praktyce warto odroczony kapitał przeznaczyć na wcześniejszą spłatę kredytu, co pozwoli zmniejszyć kwotę całego kredytu a w konsekwencji zaoszczędzić.

Dla kogo wakacje kredytowe 2024?

W zapowiedziach wakacji kredytowych w wykonaniu rządu byłego premiera Morawieckiego przewidziano kryterium dochodowe. Rząd Donalda Tuska w swoim projekcie ustawy również przewidział takie kryterium, jednak z pewną różnicą. Wg nowelizacji, wakacje kredytowe 2024 dedykowane będą kredytobiorcom, których średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD (Rata do Dochodu) za okres ostatnich 3 msc. (poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) będzie wynosić powyżej 30 procent. 

Jak obliczyć RdD?

RdD to wskaźnik, który jest stosunkiem wysokości raty kapitałowo-odsetkowej do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego u wnioskodawcy. Specjalny kalkulator do obliczenia RdD będzie raczej niepotrzebny, wystarczy jedynie podzielić wysokość miesięcznej raty przez sumę miesięcznego dochodu. Aby móc skorzystać z wakacji kredytowych 2024 przy łącznym dochodzie w wysokości 10 tysięcy złotych rata musi wynosić powyżej 3 tys. Dla dochodu 15 tys. będzie to już rata większa niż 4.5 tys. Brany pod uwagę jest średni dochód z 3 ostatnich miesięcy, tak więc jeśli kwoty te są różne musimy zastosować obliczenia do każdego z miesięcy osobno a następnie obliczyć średnią arytmetyczną.

Same obliczenia nie powinny sprawić problemu, natomiast kłopot może pojawić się przy określeniu dochodu. Nie wszystkie wpływy na nasze konta są kwalifikowane przez bank jako dochód. Nie ma też jednej reguły określającej, które źródła dochodu są akceptowane a które nie, ponieważ wygląda to różnie w zależności od banku.

"Jak premię roczną wliczać do dochodu za ostatnie 3 miesiące? 
(...) "Ryczałtowcy są kompletne pogubieni, ponieważ mają przychód. Wątpliwości budzi też wyliczenie dochodu z etatu - czy samą pensje tylko liczyć czy z nagrodami i dodatkami. Roczna premia potrafi mocno podbić średnią za ostatni kwartał i nie wiadomo czy uwzględniać czy nie, a jeśli tak, to dzielić na miesiące czy wliczyć całość" (moja wypowiedź dla BiznesInteria)

Będzie kalkulator kredytowy do wyliczenia RdD?

"Uważam, że to (samodzielne wyliczenie dochodu do RdD) będzie duży problem. Widzę przy zwykłych kredytach, że klienci sami nie wiedzą ile do końca zarabiają i co bank bierze pod uwagę. Dodatki socjalne czy premie uznaniowe lub wyrównanie pensji będą problemem w poprawnych wyliczeniu. Jeszcze większy problem będzie z osobami na jednoosobowej działalności gospodarczej. W ich przypadku może być duże zamieszanie. Podejrzewam, że klienci do nas czy do oddziałów banku będą się zwracali o pomoc w wyliczeniu dochodu" moja wypowiedź (Łukasz Sroczyński, pośrednik kredytowy) dla portalu Biznes Interia

Jak informuje redakcja portalu BiznesInteria zostało złożone zapytanie do Ministerstwa Finansów w sprawie oficjalnego kalkulatora RdD. Trwa oczekiwanie na odpowiedź.

Kiedy wakacje kredytowe 2024?

Naprawdę nie łatwo odpowiedzieć na to pytanie 🙂 Jeszcze niedawno premier Tusk zapowiadał, że skorzystamy od 1 maja a tymczasem termin przesunął się na początek czerwca. Zawieszenie raty kapitałowo odsetkowej ma przysługiwać nam dwukrotnie w pierwszym okresie między 1 czerwca a 31 sierpnia 2024 oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia.

Maksymalny próg wysokości kredytu hipotecznego, do którego można wziąć wakacje kredytowe określono na 1,2 mln zł.

Już od kilku miesięcy przekładane są kolejne terminy rozpoczęcia wakacji kredytowych, jednak po uchwaleniu ustawy przez Sejm możemy sądzić, że obecnie podany termin, czyli 1 maja 2024 1 czerwca 2024, będzie terminem naprawdę ostatecznym. Poniższe (po kolejnej edycji także powyższe) przekreślenia zostawiam jako „dowód w sprawie” 🙂

W pierwszym kwartale okresowe zawieszenie raty kapitałowo-odsetkowej będzie przysługiwało na okres jednego miesiąca od 1.03.2024 do 31.03.2024. Z racji długiej drogi, którą będzie musiał przejść projekt, nic dziwnego, że wakacje mają przysługiwać dopiero na koniec pierwszego kwartału. Po aktualizacji projektu 12.02.2024 okazuje się, że w II kwartale (od 1 kwietnia do 30 czerwca) będzie można dwukrotnie zawiesić ratę (wg poprzedniej wersji na każdy kwartał miała przypadać tylko jedna przerwa).

Z kolei w pozostałym półroczu, w kolejnych 3-miesięcznych okresach, przerwy od spłaty kredytu możliwe będą w jednym dowolnym miesiącu. Łącznie więc w 2024 roku z wakacji kredytowych będziemy mogli skorzystać 4-krotnie.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

W drugiej części złożonych 27 grudnia projektów ustaw mamy zapowiedź zmian w funkcjonowaniu FWK. Ta forma wsparcia nie cieszyła się do tej pory taką popularnością jak wakacje kredytowe i mało kto z funduszu tego korzystał.

Tutaj dowiesz się na czym polega Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Pierwsza zmiana w kwestii FWK dotyczy wskaźnika RdD. Dotychczas w FWK RdD miał wynosić 50 proc., po aktualizacji projektu wystarczy, by rata przekraczała 40 proc. dochodu.

Druga zmiana to zwiększenie kwoty dochodu kwalifikującej do udzielenia wsparcia. Miesięczny dochód pomniejszony o wysokość miesięcznej raty nie może przekraczać nie jak dotychczas dwukrotności a trzykrotności kryteriów zapisanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wydłuży się okres pomocy udzielonej w ramach FWK do 40 miesięcy oraz okres spłat do 200 rat. Osoby, które łapią się w kryteria programu będą mogły liczyć też na zwiększenie wartości maksymalnego wsparcia do 3000 zł.

Ostatnia zmiana dotyczyć ma umorzenia pozostałych 64 rat zwrotu wsparcia na spłatę kredytu po spłacie 134 rat. Trzeba pamiętać o tym, że w spłatach nie może być żadnych opóźnień. Takie rozwiązanie pozwoli zwiększyć kwotę umorzenia do 33 tys.

Okres zwrotu zostanie zwiększony do 200 rat (poprzednie 144 raty).

"Najważniejsze rozwiązania

  Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok.
    Będzie można z nich skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca oraz w przypadku kolejnych kwartałów – jeden miesiąc w każdym kwartale.
  Wprowadzone zostanie kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe, jeżeli wartość kredytu nie przekracza 1,2 mln zł. Wymagany będzie także minimalny stosunek raty kredytu mieszkaniowego do dochodu.
    Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące albo jeśli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (na dzień złożenia wniosku).
  Zwiększy się pomoc dla kredytobiorców.
    Podniesiona zostanie wartość maksymalnego wsparcia – z 2 tys. zł do 3 tys. zł.
    Wydłużony zostanie okres pomocy – z 36 miesięcy do 40 miesięcy.
    Dłuższy będzie okres zwrotu wsparcia lub pożyczki – 200 rat zamiast 144.
    Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, maksymalna wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia będzie wynosić 120 tys. zł.
  Łatwiej będzie można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK).
    O pomoc z FWK będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50 proc.

  Zwiększy się także kwota dochodu, która umożliwia uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.
    Ze wsparcia FWK będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej.
    W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego będzie to 1940 zł (dotychczas 1552 zł), a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 1500 zł (dotychczas 1200 zł), pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 maja 2024 roku."
za: gov.pl
Wszystkie wpisy

Najnowsze wpisy

Kronika pośrednika - kredyty hipoteczne czerwiec 2024 - lukaszsroczynski.pl - fotografia: Poznań (ul. Święty Marcin)

Kredyty hipoteczne czerwiec 2024

1 czerwca 2024

Od 1 czerwca korzystać można z wakacji kredytowych! Co nowego...

Czytaj dalej
Kredyt obrotowy dla firmy - pośrednik kredytowy Łukasz Sroczyński

Kredyt obrotowy dla firmy

24 maja 2024

Czym się wyróżnia? Jakie są opcje spłaty i jak uzyskać...

Czytaj dalej
Wakacje kredytowe 2024 - pośrednik kredytowy Łukasz Sroczyński

Wakacje kredytowe 2024 – zasady

7 maja 2024

Wakacje kredytowe 2024 - najważniejsze informacje w jednym miejscu. Jak...

Czytaj dalej
Kredyt hipoteczny a rozwód -kto spłaci raty kredytu? -4 sposoby na rozwiązanie problemu z kredytem hipotecznym po rozwodzie -jak przejąć kredyt po rozwodzie? -brak zdolności kredytowej do samodzielnej spłaty po rozwodzie - co zrobić? lukaszsroczynski.pl

Kredyt hipoteczny a rozwód

14 kwietnia 2024

Jak rozwiązać problemy z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Czytaj dalej
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Akceptuję