Łukasz Sroczyński

Wakacje kredytowe 2024 – zasady

Wakacje kredytowe 2024 - pośrednik kredytowy Łukasz Sroczyński

Po licznych zapowiedziach, dość długim procesie legislacyjnym i kilkukrotnym przesunięciu terminu wprowadzenia (początkowo miał to być 1 marca) w końcu mamy to! Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o wakacjach kredytowych i już od 1 czerwca 2024 będziemy mogli skorzystać z zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytów hipotecznych. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie są zasady wakacji kredytowych 2024.

Wakacje kredytowe – co to tak właściwie jest?

Większość z nas zapewne słyszała co nieco o wakacjach kredytowych, tak więc wyjaśnienie czym są będą prawdopodobnie jedynie formalnością. Część czytelników pewnie też już korzystała z wakacji kredytowych w poprzednim wydaniu.

Wakacje kredytowe to zawieszenie raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego. Słowem kluczem jest zawieszenie – raty niestety nie rozpływają się w powietrzu, ale zostają przenoszone na koniec okresu spłaty. Korzystając możemy zaoszczędzić, nie tylko w danym miesiącu a również na całym kredycie, jeśli kredyt ten nadpłacimy i w konsekwencji zmniejszymy kwotę do spłaty.

Jest to projekt zorganizowany przez rząd, z Ministrem Rozwoju i Technologii Krzysztofem Hetmanem na czele. Wakacje kredytowe 2024 wprowadzane są na podstawie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

A czy warto skorzystać z wakacji kredytowych? Na pewno warto sprawę rozważyć indywidualnie. Z mojej strony, zachęcam do przeczytania artykułu Dlaczego nie warto nadpłacać hipoteki za pieniądze z wakacji kredytowych?. Artykuł powstał przy poprzedniej edycji programu, ale sens wciąż pozostaje aktualny.

Kiedy wakacje kredytowe 2024 wejdą w życie?

Jak już informowałem we wstępie, skorzystać z wakacji kredytowych będziemy mogli od 1 czerwca 2024. Ustawa, która reguluje wakacje kredytowe, wchodzi w życie 15 maja. Natomiast to od kiedy można złożyć wniosek jest już zależne od banków, na końcu artykułu można sprawdzić jak to wygląda na konkretach.

Wakacje kredytowe 2024 – ile razy można skorzystać?

Z wakacji kredytowych 2024 skorzystać możemy łącznie cztery razy. Dwa razy od dnia startu programu, czyli od 1 czerwca do 31 sierpnia. Kolejne dwie możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przypadają na okres między 1 września a 31 grudnia 2024. Skorzystać możemy w dowolnie wybranych przez siebie miesiącach w tych okresach.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych 2024?

Mamy kilka głównych kryteriów pod które musimy się załapać, by móc skorzystać z programu.

Pierwszym z nich jest wartość spłacanego przez nas kredytu hipotecznego, która nie może wynosić więcej niż 1,2 mln złotych.

Druga sprawa dotyczy samej umowy kredytowej – musi być zawarta przed 1 lipca 2022 roku, tak więc z wakacji kredytowych 2024 nie skorzystają osoby z BK2. Odpada możliwość zawieszenia rat również, jeśli do końca okresu spłaty kredytu hipotecznego zostało mniej niż 6 miesięcy.

Ostatnia kwestia to kryterium dochodowe. Rata kredytu musi być wyższa niż 30% osiąganych zarobków. Wskaźnik ten nazywany jest RdD i zaraz przejdę do tego, w jaki sposób go obliczyć. Kryterium dochodowe nie dotyczy osób, które wychowują minimum 3 dzieci.

Wakacje kredytowe z trójką dzieci

Tutaj na chwile się zatrzymam. Dzieci dzieciom nierówne 🙂 i także rząd przyjmuje różne definicje. W przypadku wakacji kredytowych za dzieci uznaje się osoby będące pod naszą opieką, które są poniżej 18 roku życia ale też starsze – do 25 roku życia jeśli kontynuują naukę lub osoby niepełnosprawne, bez granic wiekowych. Jeśli nasza latorośl spełnia te kryteria na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe, kryterium dochodowe nie jest obowiązujące. Rodzice minimum trójki dzieci mogą więc skorzystać również, jeśli RdD jest niższe niż założony w ustawie próg 30%.

Wakacje kredytowe 2024 – jak obliczyć wskaźnik RdD?

RdD (skrót od Rata do Dochodu) to wskaźnik, który określa stosunek kwoty spłacanej co miesiąc raty kredytu hipotecznego do dochodu netto wnioskodawcy. Dochód ten brany jest z ostatnich trzech miesięcy. Jeżeli są to różne kwoty, obowiązuje nas średnia arytmetyczna za ten okres.

Czy jest dostępny kalkulator RdD pod wakacje kredytowe?

Póki co nie udostępniono żadnego oficjalnego kalkulatora, który jednoznacznie wskaże czy załapiemy się na wakacje kredytowe. Jeśli nic się nie zmieni w najbliższych tygodniach, będziemy musieli poczekać na wewnętrzne kalkulatory banków.

Na ten moment możemy RdD policzyć samodzielnie. Musimy jednak znać wysokość swojego dochodu. Jako pośrednik kredytowy od kilkunastu lat spotykam się z tym, że moi klienci nie wiedzą co dokładnie banki wliczają jako dochód przy kredycie hipotecznym. Jest to w pełni zrozumiałe, niejeden bank zmieniał już podejście np. do wpływów z umowy zlecenie.

Wakacje kredytowe a dochód

Ustawa o wakacjach kredytowych powołuje się na ustawę z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, która z kolei powołuje się na ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do której wydano obwieszczenie z dnia 17 listopada 2021, gdzie w art. 8 pkt. 3 w końcu dowiadujemy się, że…

"3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,
w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty
uzyskania przychodu;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób."

W kolejnym punkcie ustawy znajduje się lista 13 podpunktów, określających czego do dochodu nie wliczamy. Zgodnie z tak rozumianym pojęciem dochodu, nie są wliczane np. wpływy z 800+.

W pkt. 5 art. 8 tego obwieszczenia znajdziemy zapisy o dochodzie przy działalności gospodarczej.

"5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku docho-
dowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania
przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na
ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach,
z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym
złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli
nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby."

Jak samodzielnie obliczyć RdD?

Jeśli już wiemy jak określić swój dochód, obliczenie RdD nie powinno stanowić większego problemu i nie będzie do tego potrzebny profesjonalny kalkulator. Do obliczeń potrzebujemy dwóch zmiennych – wysokość raty oraz średnią kwotę netto naszych zarobków z ostatnich trzech miesięcy. Jeśli po podzieleniu wysokości raty przez wysokość dochodu wychodzi nam więcej niż 30% możemy skorzystać z wakacji kredytowych. Poniżej mała ściąga, jak to wygląda na konkretach, w oparciu o przykładowe wysokości rat.

Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznegoMaksymalny dochód netto, który pozwala skorzystać z wakacji kredytowych przy podanej obok wysokości raty
1500 zł5000 zł
2250 zł7500 zł
3000 zł10 000 zł
3750 zł12 500 zł
4500 zł15 000 zł
6000 zł20 000 zł
7500 zł25 000 zł
Tabela – wakacje kredytowe 2024 – wysokość raty a dochód (wskaźnik RdD)

Wakacje kredytowe 2024 – jak złożyć wniosek?

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w poszczególnych bankach? Część banków pozwala na składanie wniosków już od dnia wejścia ustawy, czyli 15 maja, inne póki co nie udostępniły jeszcze żadnych oficjalnych informacji – w tych przypadkach posiłkuje się wypowiedziami przedstawicieli banków dla redakcji portalu BiznesInteria. Przyjrzyjmy się jak złożyć wniosek oraz jak przebiegają pracę nad wprowadzeniem wakacji kredytowych. Informacje weryfikuję i aktualizuję na bieżąco.

Wakacje kredytowe 2024 w Alior Bank

Alior Bank pozwala na składanie wniosku o wakacje kredytowe na 2 sposoby – przez bankowość elektroniczną oraz w oddziałach.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe 2024 r. w Alior Bank?

Wnioski o wakacje kredytowe Alior bank przyjmuje od 15 maja br.
Wniosek możesz złożyć:
1. w bankowości internetowej Alior Online w zakładce Moje sprawy -> Dyspozycje, opinie i potwierdzenia -> złóż nowy wniosek
2. W oddziale (nie zrobisz tego w placówce partnerskiej) - w tym celu: zabierz ze sobą dokument tożsamości, abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość

Wskazówki dla osób, które wypełniają wniosek
-zapoznaj się z "Wyjaśnieniami dotyczącymi wakacji kredytowych w 2024 r.", które zawierają informacje o tym jak sprawdzić poprawnie spełnienie kryteriów

Numer umowy znajdziesz na umowie kredytu. Numer rachunku kredytowego, czyli numer, na który spłacasz raty sprawdzisz
-w bankowości internetowej Alior Online w szczegółach rachunku,
-w umowie kredytowej oraz w harmonogramie spłaty kredytu,
-w oddziale lub placówce partnerskiej,
-podczas kontaktu z infolinią dostępną pod numerem 19 502.

Link do wyjaśnień od Alior Bank.

Wakacje kredytowe 2024 w ING Bank

Biuro prasowe ING poinformowało, że „obecnie w banku trwają pracę nad dostosowaniem się do wymogów ustawy, która zgodnie z treścią ma obowiązywać od 1 czerwca”.

Wniosek złożyć będzie można bezpłatnie przez Moje ING. Termin składania wniosku o wakacje kredytowe w ING przypada najpóźniej na dzień płatności raty.

Jak złożyć wniosek w ING Bank Śląski?

---Jeśli Twoja umowa została zawarta przez więcej niż jedną osobę, nie musisz dołączać pełnomocnictwa. Pamiętaj jednak, że we wniosku oświadczasz, że działasz w porozumieniu oraz za zgodą wszystkich kredytobiorców/ pożyczkobiorców. ---

1. Składasz wniosek

Zaloguj się do Mojego ING i wybierz kredyt, dla którego chcesz zawiesić spłatę. Następnie, w zakładce Obsługa kredytu rozwiń możliwości w sekcji Problemy ze spłatą raty i wypowiedzenia. Wybierz proces Zawieszenie spłaty kredytu i skorzystaj ze wskazówek, które zobaczysz na ekranie.

2. Przeczytaj informacje o okresie zawieszenia

We wniosku zobaczysz okres zawieszenia i datę zawieszanej raty.
Zaznacz odpowiednie oświadczenia w tym te uprawniające do skorzystania z zawieszenia spłaty.
W okresie zawieszenia nie pobieramy rat i nie naliczamy odsetek.

3. Otrzymasz potwierdzenie

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie. 

---W jednym wniosku możesz zawiesić wszystkie dostępne raty

Jeśli nie masz pewności, które raty chcesz zawiesić, wybierz tylko najbliższą. Wnioski dla pozostałych rat złożysz później.---

Wakacje kredytowe 2024 w mBank

Wnioski w mBanku możemy w placówkach lub online, przez serwis transakcyjny. Gdyby ktoś chciał sprawdzić czy złoży wniosek w najbliższym oddziale, mBank udostępnił listę placówek, gdzie można składać wnioski o wakacje kredytowe.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w mBank? 
1. Złóż wniosek online - w serwisie transakcyjnym

mbank hipoteczny 
lub
zaloguj się na swoje konto w zakładce Pomoc -> Załatw swoje sprawy -> Inna sprawa -> w wyszukiwarce wpisz "Wsparcie w spłacie kredytów"

LUB

2. W placówce

Wakacje kredytowe 2024 w Millennium

Wniosek o wakacje kredytowe w Millennium złożymy przez bankowość elektroniczną banku Millenet oraz w placówkach banku, natomiast nie jest możliwe złożenie wniosku w Millennium przez aplikacje mobilną.

Millennium Bank - jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?
1/ Zaloguj się do Millenetu. W sekcji Moje produkty kliknij w zakładkę z kredytem hipotecznym i wybierz Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.

Możesz też wejść w Moje finanse -> Kredyty i pożyczki -> Kredyt hipoteczny -> Szczegóły -> Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe

2/ Wypełnij wniosek: wskaż czas, na jaki chcesz zawiesić spłatę swojego kredytu oraz złóż wymagane oświadczenia.

Jeśli spełniasz warunki określone w ustawie, spłatę Twojego kredytu zawiesimy na okres lub okresy podane przez Ciebie we wniosku.

3/ Potwierdź złożenie wniosku Hasłem SMS lub w aplikacji mobilnej.

Bank podkreśla, że żeby zawiesić spłatę kredytu w dniu składania wniosku należy wniosek ten złożyć do godziny 19:00.

Ważna informacja dla osób, które podpisywały umowę kredytową w Euro Banku, przed fuzją z Millennium – wakacje kredytowe w Millennium przysługują również, jeśli nasz kredyty hipoteczny został udzielony przez Euro Bank.

Wakacje kredytowe 2024 w Pekao SA

Bank Pekao pozwala złożyć wniosek na różne sposoby; w aplikacji mobilnej PeoPay, przez Internet w serwisie Pekao24 lub w oddziałach. Na stronie banku można zobaczyć, jak krok po kroku złożyć wniosek o wakacje kredytowe w Pekao SA? w aplikacji PeoPay oraz korzystając z Pekao 24.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe) w bankowości internetowej Pekao24?

(Uwaga! Zwróć uwagę, jaki wniosek wybierasz w serwisie Pekao 24 i aplikacji PeoPay. Wybierz "Zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe)"

Krok 1: Zaloguj się do bankowości internetowej Pekao24 -> wejdź w zakładkę "Oferty i wnioski". wybierz "Usługi" -> w sekcji "Dyspozycje" wybierz "Dyspozycje i zaświadczenia"

Jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe) w aplikacji PeoPay?

Krok 1: Zaloguj się do aplikacji PeoPay -> na pulpicie po zalogowaniu przejdź do sekcji "Dla Ciebie" i wybierz "Usługi" -> rozwiń sekcję "Dyspozycje" a następnie wybierz "Dyspozycje i zaświadczenia"

Wakacje kredytowe 2024 w PKO BP

PKO BP zapowiedział, że jeszcze w maju opublikuje na swojej stronie szczegóły dotyczące wakacji kredytowych w swoim banku. Maj jest też miesiącem, kiedy PKO BP uruchomi składanie wniosków. Na moment ostatniej aktualizacji PKO BP nie udostępnił jeszcze tej możliwości.

Wakacje kredytowe 2024 w Santander

Santander Bank Polska można składać już od 15 maja. Jest już dostępny wzór wniosku o wakacje kredytowe w Santander, który złożyć można w oddziałach banku lub w Santander internet.

Santander internet - jak złożyć wniosek
1/ Zaloguj się
Zaloguj się do bankowości internetowej. Wejdź do zakładki "Twoje sprawy" i wybierz "Kredyt hipoteczny". Wybierz rodzaj sprawy "Złóż wniosek o wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty kredytu". 
2. Wypełnij wniosek
Kliknij na "Złóż wniosek", wypełnij dane na wniosku, zapoznaj się z dokumentami.
3. Zaakceptuj wniosek online 
W ciągu 21 dni od złożenia wniosku prześlemy na Twój adres e-mail potwierdzenie otrzymania wniosku. Gdy zastosujemy wakacje kredytowe dla Twojego kredytu, prześlemy Ci harmonogram spłaty kredytu, który będzie uwzględniał zawieszone raty.

Santander przyjmuje wnioski o wakacje kredytowe do dnia płatności raty. Jeśli składamy wniosek przez Santander internet, najlepiej zrobić to do godziny 19:00. Po przekroczeniu tej godziny, bank pobierze pieniądze z konta, zwracając je po zaksięgowaniu wniosku.

Wakacje kredytowe 2024 – najważniejsze w pigułce

Wakacje kredytowe to zawieszenie raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego. Dostępne będą od 1 czerwca 2024. Skorzystać można 4-razy; 2 razy między 1.06 a 31.08 oraz 2 razy między 1.09 a 31.12.2024. Aby skorzystać kwota kredytu nie może być wyższa niż 1,2 mln zł, umowa kredytowa musi być sprzed 1.07.2022 a pozostały okres spłaty nie krótszy niż 6 miesięcy w dniu złożenia wniosku. Obowiązuje również kryterium dochodowe – stosunek raty kredytu do zarobków nie może być niższy niż 30%, jednak nie dotyczy to rodzin z minimum trójką dzieci. Obliczenie RdD nie wymaga specjalnego kalkulatora, jednak musimy dokładnie określić wysokość swojego dochodu.

Kredyt hipoteczny online - umów spotkanie
Wszystkie wpisy

Najnowsze wpisy

Wakacje kredytowe 2024 - pośrednik kredytowy Łukasz Sroczyński

Wakacje kredytowe 2024 – zasady

7 maja 2024

Wakacje kredytowe 2024 - najważniejsze informacje w jednym miejscu. Jak...

Czytaj dalej
Kredyt hipoteczny a rozwód -kto spłaci raty kredytu? -4 sposoby na rozwiązanie problemu z kredytem hipotecznym po rozwodzie -jak przejąć kredyt po rozwodzie? -brak zdolności kredytowej do samodzielnej spłaty po rozwodzie - co zrobić? lukaszsroczynski.pl

Kredyt hipoteczny a rozwód

14 kwietnia 2024

Jak rozwiązać problemy z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Czytaj dalej
Kredyt #naSTART - pośrednik kredytowy Łukasz Sroczyński

Kredyt #naStart – projekt ustawy

9 kwietnia 2024

Start programu zapowiedziano na drugą połowę 2024 roku.

Czytaj dalej
Kronika pośrednika - kredyty hipoteczne - kwiecień 2024 - foto: Poznań (Urząd Miasta)

Kredyty hipoteczne kwiecień 2024

1 kwietnia 2024

Wakacje kredytowe już za miesiąc? Czy stopy procentowe spadną do...

Czytaj dalej
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Akceptuję