Łukasz Sroczyński

Kredyt #naStart – projekt ustawy

Kredyt #naSTART - ekspert kredytowy Łukasz Sroczyński

Do tej pory poznaliśmy główne założenia i zapowiedzi ze strony rządu o następcy Bezpiecznego Kredytu 2 procent. 8 kwietnia 2024, dzień po wyborach samorządowych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało projekt ustawy o kredycie #naStart. Program, zapowiadany już na początku roku pod nazwą Mieszkanie na Start (a w okresie przed wyborami do sejmu jako kredyt 0 procent), oferuje dopłaty do rat kredytu hipotecznego na pierwsze 120 rat, spłacanych zgodnie z harmonogramem. Szczególnie warto przyjrzeć się kredytowi #naStart, jeśli jesteśmy rodzicami.

Na stronie rządu można prześledzić drogę legislacyjną projektu ustawy. Do przegłosowania ustawy w Sejmie upłynie zapewne parę miesięcy, ale główne założenia raczej pozostaną bez zmian. Minister Krzysztof Hetman zapowiada start programu w drugiej połowie 2024 roku.

  "Chcemy, by nowe przepisy, będące jednym z 3 elementów strategii rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce, weszły w życie jeszcze w drugiej połowie 2024 r. Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości. Taką szansę uzyskają rodziny z co najmniej trójką dzieci również w przypadku, gdy kupowane mieszkanie lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych, nie jest ich pierwszą nieruchomością. Zachowujemy jednocześnie możliwość udzielenia przez BGK gwarancji spłaty części kredytu, czyli tak zwaną gwarancję wkładu własnego" – poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. 

  "Nowy instrument zostanie poszerzony również o kredyt będący kredytem konsumenckim, zaciągniętym na sfinansowanie partycypacji w ramach SIM (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej. Osoby decydujące się na korzystanie z tych form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, nie mają dziś możliwości skorzystania z żadnej preferencyjnej formy finansowania tych wydatków. Muszą korzystać z własnych oszczędności albo wysoko oprocentowanych kredytów konsumenckich. To tylko jeden z przykładów, że nasz plan na walką z kryzysem mieszkaniowym ma charakter komplementarny"

– zaznaczył wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki.

Poznajmy najważniejsze dla kredytobiorcy informacje, które wyczytamy z projektu ustawy o kredycie #naStart.

Program umożliwi dopłaty do kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, na zakup i budowę domu jednorodzinnego (wraz z wykończeniem i zakupem gruntu), inwestycje realizowane przez kooperatywy mieszkaniowe czy zakup nieruchomości ze spółdzielczym, własnościowym prawem do lokalu.

Prócz dopłat do kredytów hipotecznych projekt ustawy zakłada także dopłaty do rat kredytów konsumenckich. Jako możliwe cele kredytu konsumenckiego w pkt.2 art.3 ustawa podaje „pokrycie całości albo części wydatków ponoszonych w związku z pokryciem kosztów partycypacji lub wkładu mieszkaniowego”. Pozwoli to na otrzymanie dopłat w przypadku partycypacji mieszkania w TBS-ach lub wkładu w spółdzielni mieszkaniowej.

Dla kogo kredyt #na Start?

Kredyt na start jest przede wszystkim adresowany do osób, które do tej pory nie miały mieszkania lub domu na własność. Nie jest to jednak zapis tak restrykcyjny jak przy BK2 i od tej reguły mamy kilka wyjątków.

Kredyt od 0% do 1.5% – kto skorzysta mając już prawo własności?

Pierwszą grupą, której nie dotyczy wymóg braku własności są rodziny z co najmniej trójką dzieci. Nie możemy jednak być świeżo upieczonymi kredytobiorcami – jeśli podjęliśmy kredyt hipoteczny w ostatnich 36 miesiącach, to niestety na dopłaty #naStart się nie załapiemy. Możemy natomiast posiadać maksimum jedno mieszkanie, które jednak w przeciągu dwóch lat będzie trzeba sprzedać. W przeciwnym wypadku skończą się dopłaty.

Można także skorzystać, jeśli posiadasz nie więcej niż 50% udziału w prawie własności mieszkania lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, kiedy nabyliśmy udziały na drodze dziedziczenia albo darowizny.

Program jest otwarty również na osoby, które miały już nieruchomości na własność ale nabyte jako darowizny lub odziedziczone. W takim przypadku, zanim zawnioskujemy o kredyt na start, nieruchomość musi zostać przepisana jako darowizna na osobę spoza gospodarstwa domowego.

Kredyt na start – kryterium wieku

Kryterium wieku obowiązuje tylko dla singli – w dniu złożenia wniosku nie możecie mieć skończonych 35 lat. W przypadku dwóch kredytobiorców, lub gospodarstw domowych z dziećmi, skorzystać z kredytu z oprocentowaniem od 0% do 1.5% można bez limitu wieku.

Kredyt #naStart 1.5 procent dla par bez ślubu

W przeciwieństwie do Bezpiecznego Kredytu, gdzie nieformalne pary nie mogły liczyć na skorzystanie z programu, tutaj będzie taka możliwość. Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart umożliwia skorzystanie z dopłat dwóm kredytobiorcom, bez wnikania w wiążący je stosunek prawny. Skorzystają więc także pary bez ślubu. W takim przypadku jest jednak ściśle określony dodatkowy warunek. Pary bez ślubu mogą skorzystać z dopłat, jeśli nabędą prawa do nieruchomości na zasadach współwłasności, z podzielonymi równo udziałami.

Kredyt na start także dla obcokrajowców?

Projekt ustawy dopuszcza dopłaty do rat kredytów hipotecznych także dla obcokrajowców. Czyli z kredytu #naStart mogą skorzystać też obywatele Ukrainy. Sam brak polskiego obywatelstwa nie zabiera możliwości skorzystania z programu, ale będą akceptowane zarobki jedynie w polskiej walucie. Oczywiście musimy także spełnić pozostałe, określone w ustawie warunki.

Kredyt #naStart – jakie oprocentowanie?

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego na start, zostało ustalone od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Wysokość oprocentowania nie zmieniła się względem wcześniejszych założeń. Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart zakłada:

 • kredyt 1.5 procent dla singli oraz przy dwóch kredytobiorcach
 • kredyt 1 procent dla par z dzieckiem
 • kredyt 0.5 procent dla rodzin z dwójką dzieci
 • kredyt 0 procent dla gospodarstw domowych z minimum trójką dzieci a także przy kredytach konsumenckich objętych ustawą na pokrycie kosztów partycypacji w TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej

Przy czym dziećmi projekt ustawy określa potomków lub przysposobione przez kredytobiorców osoby małoletnie. Osoby pod naszą opieką powyżej 18 roku życia będą brane pod uwagę przy kredycie #naStart tylko, jeżeli są osobami niepełnosprawnymi.

Jakie banki będą miały kredyt #naStart?

Lista banków nie jest jeszcze dostępna, co jest jak najbardziej zrozumiałe na obecnym etapie prac.  W najbliższych paru miesiącach można spodziewać się jedynie zapowiedzi prezesów banków, jednak na oficjalne informacje prawdopodobnie poczekamy do okolic inauguracji programu, która obecnie zapowiadana jest na 2 połowę 2024 roku. Możemy próbować przewidzieć jak będzie wyglądała przyszłość doświadczeni zakończonym parę miesięcy temu Bezpiecznym Kredytem 2 procent. W starym programie udział wzięło łącznie 13 banków.  Możliwe też, że część banków wprowadzi do swojej oferty kredyt z dopłatami już po starcie #naStart, tak jak przy BK2 zrobił to np. mBank czy Santander.

Wysokość dochodu a kredyt mieszkaniowy na start

Podobnie jak w przypadku wysokości oprocentowania, również dochód przesuwa się w zależności od składu ilościowego naszej rodziny. Progi dochodu nieco zmieniły się od styczniowych zapowiedzi, zwróćmy też uwagę, że tym razem są to kwoty podane netto.

 • 7000 zł netto dla singli
 • 13 000 zł netto dla dwóch kredytobiorców
 • 16 000 zł netto dla gospodarstw 3-osobowych
 • 19 500 zł netto dla gospodarstw 4-osobowych
 • 23 000 zł netto dla gospodarstw min. 5-osobowych

Zgodnie z zapowiedzią projekt ustawy nie przewiduje limitu dochodu. Przekroczenie progów jedynie pomniejsza dopłaty. Obowiązujące stawki to 50 groszy dopłat mniej za każdą nadprogramową złotówkę dochodu dla singli oraz 25 groszy w przypadku najmniej dwuosobowych gospodarstw domowych.

Zdolność kredytowa #naStart

Zdolność kredytową oczywiście musimy uzyskać również przy kredycie z dopłatami. A czy w przypadku kredytu #naStart można liczyć na większą zdolność kredytową niż przy normalnym kredycie? Pytanie, z którym przy pierwszych rozmowach związanych z nowym programem styka się każdy pośrednik czy doradca kredytowy. Ustawa nie określa, w jaki sposób banki będą liczyć zdolność kredytową. Możemy tu sięgnąć do niedawnych doświadczeń z Bezpiecznym Kredytem. Wtedy banki wzięły pod uwagę obniżone oprocentowanie kredytu i zdolność była liczona pod kątem raty w kwocie pomniejszonej o wysokość dopłaty. Myślę, że przy kredycie #naStart będzie to wyglądać podobnie a więc nasza zdolność kredytowa będzie wyższa niż przy standardowych kredytach hipotecznych.

Maksymalna wielkość nieruchomości kredytu 0% – 1.5%

Przewidziano również kryterium powierzchniowe. Ograniczenie nie obowiązuje jednak w przypadku budowy domu oraz kredytów konsumenckich na partycypacje w TBS. Dla singli będzie to 50m2 a przy każdej kolejnej osobie dochodzi dodatkowe 25m2. W przypadku przekroczenia tych limitów nie utracimy dopłat, jednak za każdy metr kwadratowy stracimy 50 zł z dofinansowania do rat.

Czy są limity wysokości kredytu #naStart?

Zgodnie z projektem ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart, nie ma górnej granicy kredytu, której nie możemy przekroczyć by skorzystać z dopłat. Są natomiast podane progi, które podają maksymalną wysokość kredytu z oprocentowaniem preferencyjnym, czyli z uwzględnieniem dopłat.

 • 200 000 zł single
 • 400 000 zł 2 osoby
 • 450 000 zł 3 osoby
 • 500 000 zł 4 osoby
 • 600 000 zł 5 osób i więcej

Czyli, osoba zamieszkała z żoną i dwójką dzieci do 18 roku życia może ubiegać się o kredyt np. w wysokości 800 tysięcy złotych, ale dopłaty obejmą jedynie kwotę do 500 tys. zł.

Podwyższone dopłaty dla największych miast

Maksymalne wysokości preferencyjnych kredytów będą wyższe dla miast wojewódzkich, jeśli podane wartości odtworzeniowa lokalu będą większe o ustalony procent względem pozostałej części Polski. Mówimy tu o podwyższeniu dopłat o 10% w przypadku wartości odtworzeniowej lokalu większej o min. 25% oraz o dopłatach wyższych o 20% przy wartości odtworzeniowej powyżej 50%.

Na dzień dzisiejszy na dopłaty wyższe o 20% mogą liczyć mieszkańcy Warszawy. Z kolei na limity podwyższone o 10% – mieszkańcy Gdańska, Krakowa, Wrocławia i mojego Poznania. Oznacza to, że np. trzyosobowa rodzina z Warszawy otrzyma dopłaty przy kredycie do 540 000 zamiast 450 000 zł. W przypadku Poznania byłoby to 495 000 zł.

Wkład własny do kredytu #naStart

Nie ma górnego limitu wkładu własnego dla kredytu z dopłatami #naStart. Natomiast dolny próg wygląda jak przy standardowym kredycie hipotecznym, zazwyczaj min. 20% ceny nieruchomości. Jeśli jednak nie uzbieraliśmy wymaganej kwoty nie przekreśla to możliwości skorzystania z dopłat, z pomocą gwarancji wkładu własnego. Gwarancji takiej udziela BGK a jej wysokość może wynieść maksymalnie 100 tys. zł. W zamian BGK pobiera prowizję w wysokości 1% objętej gwarancją części kredytu. Czyli prowizja ta wyniesie nie więcej niż tysiąc złotych. Z gwarancji wkładu własnego skorzystać możemy także jeśli mamy tylko część wkładu własnego. Przy kredycie np. 550 tys. zł sprawi to, że zamiast 110 tys. wkładu własnego zapłacimy 10 tys. + tysiąc (prowizja BGK).

Kredyt #naStart na partycypację w TBS

Nowością w tym programie będzie też możliwość uzyskania kredytu konsumenckiego na pokrycie kosztów partycypacji w TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. Kredyt taki będzie udzielany na obszar od 5 do 15 lat. Objętych dopłatami będzie jedynie pierwsze 60 miesięcy. Dopłatami zostanie objęte maksymalnie 100 tysięcy złotych kredytu. Partycypacja w TBS w ramach kredytu #naStart nie jest ograniczona limitem wieku, więc każdy może skorzystać.

Podsumowanie

Gospodarstwo domoweWysokość oprocentowaniaMaksymalny dochód (bez pomniejszania dopłat)Progowa
powierzchnia nieruchomości
Maksymalna kwota kredytu objęta dopłatami
Złożone z 1 osoby1.5 procent7 000 zł50m2200 000 zł
Złożone z 2 osób1.5 procent13 000 zł75m2400 000 zł
Złożone z 3 osób1 procent16 000 zł100m2450 000 zł
Złożone z 4 osób0.5 procent19 500 zł125m2500 000 zł
Złożone z 5 lub więcej osób0 procent23 000 zł150m2600 000 zł
Tabela – Kredyt #naStart – najważniejsze informacje w jednym miejscu
Wszystkie wpisy

Najnowsze wpisy

Nowa ustawa deweloperska -Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i inne nowości -Kiedy można odstąpić od umowy? -Prospekt informacyjny - więcej wiadomości i bez wnioskowania -Wzrosną ceny na rynku pierwotnym? Fotografia: Poznań, inwestycja przy ul. Bułgarskiej

Nowa ustawa deweloperska wchodzi w życie

2 lipca 2024

Od 2 lipca 2024 kończy się trwający przez ostatnie dwa...

Czytaj dalej
Kronika pośrednika - kredyty hipoteczne lipiec 2024 - lukaszsroczynski.pl - foto: Poznań, widok z Collegium Altum w kierunku dzielnicy Łazarz

Kredyty hipoteczne lipiec 2024

1 lipca 2024

Banki ostrzegają przed nieuprawnionym korzystaniem z wakacji kredytowych W obecnym...

Czytaj dalej
Zmiany w FWK: mniej restrykcyjne wymagania, zwiększone limity wsparcia, korzystniejsze warunki wsparcia

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – zmiany

21 czerwca 2024

Sprawdź szczegóły zmian wprowadzonych w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Czytaj dalej
Kronika pośrednika - kredyty hipoteczne czerwiec 2024 - lukaszsroczynski.pl - fotografia: Poznań (ul. Święty Marcin)

Kredyty hipoteczne czerwiec 2024

1 czerwca 2024

Od 1 czerwca korzystać można z wakacji kredytowych! Co nowego...

Czytaj dalej
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Akceptuję