Łukasz Sroczyński

Kredyt hipoteczny – umowa zlecenie i umowa o dzieło

KREDYT HIPOTECZNY UMOWA ZLECENIE I UMOWA O DZIEŁO -zdolność kredytowa -jak to wygląda w 11 bankach? -czy podwyższa zdolność jako dodatek do dochodu? -niezbędne dokumenty -najważniejsze w pigułce

Rodzaj umowy regulującej wynagrodzenie naszej pracy, jest jednym z czynników, na podstawie których wyliczana jest zdolność kredytowa. Umowy cywilnoprawne, czyli umowa zlecenie i umowa o dzieło, czasem nazywane są śmieciowymi. Określenie mało przychylne. Czy w takim razie plany o kredycie hipotecznym pracując na umowie zlecenie lub umowie o dzieło trzeba wyrzucić do kosza? Okazuje się, że niekoniecznie. A tym bardziej z pomocą sprawdzonego eksperta 🙂

Umowy cywilnoprawne – kilka słów wstępu

Umowy cywilnoprawne różnią się w kwestiach formalnych od umowy o pracę. Wg przepisów zatrudnieni nie są pracownikami firmy, jak w przypadku umowy o pracę, nie podlegamy więc pod Kodeks pracy. Warunki czy to umowy o dzieło czy umowy zlecenie ustalane są właśnie przez zawartą umowę.

W praktyce, z punktu widzenia osoby zatrudnionej, najbardziej odczuwalne różnice względem umowy o prace to brak płatnych urlopów czy chorobowego (przy umowie o dzieło) i brak okresu wypowiedzenia. Tak przynajmniej wynika z moich rozmów z klientami.

Z kolei dla pracodawcy, zatrudnienie na tych umowach wiąże się z mniejszymi kosztami.

A, co szczególnie ważne w kontekście kredytu hipotecznego, jak umowy zlecenia i umowy o dzieło rozpatrywane są przez banki?

Zdolność kredytowa a umowa zlecenie i umowa o dzieło

Wiemy już, że jednym z ważniejszych czynników wpływających na naszą zdolność kredytową jest właśnie rodzaj umowy, która określa nasze działania i zarobki.

Prócz wysokości dochodu bank weźmie pod uwagę również stabilność. W przypadku umów cywilnoprawnych bardzo ważna jest ciągłość umowy, brak długich przerw między jedną a drugą umową. Dodatkowy plus mamy w sytuacji, kiedy wykonujemy cyklicznie zlecenie czy dzieło dla jednego zleceniodawcy.

Różne rodzaje umów oznaczają także różne wymagania banków co do minimalnego okresu, przez który musimy uzyskiwać dochód. W każdym banku wymagany będzie dłuższy okres minimalny niż przy umowie o pracę. Dotyczy to i umowy zlecenie i umowy o dzieło. W niektórych bankach wymagane jest również wykazanie zatrudnienia na najbliższe miesiące.

Do tego dojdą także czynniki niewynikające ze specyfiki umowy, między innymi wiek, to czy jesteśmy w związku małżeńskim, koszty utrzymania, wykonywany zawód. Naprawdę przeróżne czynniki. Przy zdolności ważna jest również historia w BIK, czy nie mamy żadnych zaległości w spłatach.

10 sposobów na polepszenie zdolności kredytowej

Planując kredyt warto poznać metody na powiększenie zdolności kredytowej. Jednak przy umowach cywilnoprawnych w paru bankach zdarza się, że choćbyśmy ze swoimi parametrami mieli bardzo dobrą zdolność np. na umowie o pracę to przez rodzaj umowy kredytu nie dostaniemy. Kwestia polityki banków, na którą nie mamy wpływu.

Na szczęście to tylko parę przypadków. W większość banków nie będzie problemów z kredytem hipotecznym na umowie zlecenie czy umowie o dzieło. Różne banki mają różne okresy minimalne, przez które musimy otrzymywać dochód na umowie zlecenie/o dzieło, żeby otrzymać kredyt. Zdarzają się również wymagania minimalnego okresu w przyszłości, kiedy umowa będzie obowiązywać.

Dlatego przyjrzyjmy się jak to wygląda w przypadku konkretnych banków.

Kredyt hipoteczny na umowie zlecenie/umowie o dzieło w bankach

W większości przypadków (ale jednak nie zawsze) podejście banków do umowy o dzieło jest takie samo jak do umowy zlecenie. Jeśli więc czytasz kolejne wymagania przy umowie zlecenie a następnie przy umowie o dzieło ostrzegam, że może wystąpić małe déjà vu 😉

Alior Bank

Umowa zlecenie

W Alior Bank dochód z umowy zlecenie zostanie wzięty pod uwagę jedynie jako dochód dodatkowy. Oznacza to, że myśląc o kredycie hipotecznym w Alior Bank musimy mieć również inne źródło dochodu, akceptowalne przez bank jako podstawowe. Jeśli pieniądze z umowy zlecenie mają wliczać się jako dochód dodatkowy, musimy otrzymywać je przez okres minimalny 12 miesięcy. W Alior Bank ważne też, żeby umowa zlecenie obowiązywała na minimum 3 miesiące do przodu.

Umowa o dzieło

Alior Bank po części akceptuje dochód z umowy o dzieło przy kredycie hipotecznym. Po części, ponieważ dochód z umowy o dzieło jest brany jako dochód dodatkowy. Okres minimalny umowy to 12 miesięcy oraz 3 miesiące w przód.

BNP Paribas

Umowa zlecenie

BNP Paribas ma w swojej ofercie kredyt hipoteczny dla osób na umowie zlecenie. Minimalny okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy, ważne też by umowa była aktualna. Jest to dobra opcja, jeśli mamy umowę zlecenie z osobą czy firmą, która wcześniej pełniła rolę naszego pracodawcy – wtedy okres minimalny wynosi 3M. Na porównywalny okres minimalny przy przejściu z umowy o pracę na umowę zlecenie możemy liczyć tylko w mBanku.

Umowa o dzieło

BNP Paribas nie zgadza się na kredyt hipoteczny na umowie o dzieło.

BOŚ

Umowa zlecenie

BOŚ udziela kredytów hipotecznych dla osób na umowie zlecenie. Bank Ochrony Środowiska wymaga minimalnego okresu otrzymywania dochodu z umowy zlecenie w wysokości 12 miesięcy wstecz oraz 6 miesięcy w przyszłość.

Umowa o dzieło

Z zatrudnieniem na umowie o dzieło otrzymamy kredyt mieszkaniowy w BOŚ. Bank Ochrony Środowiska wymaga zatrudnienia na umowie rezultatu przez minimum ostatnie 12 miesięcy.

BPS

Umowa zlecenie

Kredyt mieszkaniowy na umowie zlecenie w BPS jest możliwy. Jedynym wymogiem banku jest minimalny okres otrzymywania dochodu w wysokości 12 miesięcy.

Umowa o dzieło

BPS udziela kredytów hipotecznych osobom z umową o dzieło. Należy spełnić warunek min. 12 miesięcznego okresu otrzymywania dochodu.

Citi Handlowy

Umowa zlecenie

Citi Handlowy udziela kredytów hipotecznych dla osób pracujących na umowie zlecenie ale stawia przy tym kilka warunków. W przypadku kredytu na dom lub mieszkanie obowiązuje w Citi Handlowy obowiązuje okres 12 miesięcy. Natomiast w przypadku pożyczki hipotecznej jest to już okres 2 razy dłuższy, czyli 24 miesiące. Umowa zlecenie musi obowiązywać przy składaniu wniosku kredytowego i przy udzielaniu kredytu.

Umowa o dzieło

Citi Handlowy zgadza się na kredyt hipoteczny przy umowie o dzieło. Podobnie jak przy zleceniówce Citi Handlowy rozgranicza kredyt mieszkaniowy od pożyczki hipotecznej. Ten pierwszy otrzymamy przy min. 12 miesiącach obowiązywania umowy o dzieło. Jeśli mowa o pożyczce hipotecznej – okres minimalny wynosi 24 miesiące.

ING Bank Śląski

Umowa zlecenie

ING Bank Śląski jest jedynym z największych banków, który całkowicie odrzuca dochód z umowy zlecenie przy udzielaniu kredytu hipotecznego. Tak więc wpływy z umowy zlecenie w ING nie zostaną wzięte pod uwagę, również jako dochód dodatkowy.

Umowa o dzieło

ING Bank Śląski nie akceptuje dochodu z umowy o dzieło przy kredycie hipotecznym.

Brak akceptacji nie oznacza jednak wykluczenia i jeśli prócz umowy o dzieło mamy inne źródła dochodu możemy wnioskować o kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim. W takim przypadku po prostu zyski z umowy o dzieło nie zostaną wzięte pod uwagę.

mBank

Umowa zlecenie

mBank zgadza się udzielić kredyt hipoteczny na umowie zlecenie. Minimalny okres otrzymywania dochodu z tytułu zleceniówki jest jednym z krótszych w ofertach banków i wynosi 6 miesięcy. Jest to okres, przez który umowa musi obowiązywać z jednym zleceniodawcą. mBank zgadza się na kilka, następujących po sobie, umów z tym samym podmiotem.

W mBanku jest też ulga dla zmieniających umowę o pracę na umowę zlecenie. W takim przypadku możemy skrócić okres minimalny jeszcze bardziej. Dotyczy to osób, które w ciągu ostatnich 6 m. były zatrudnione na umowie o pracę z obecnym zleceniodawcą. mBank akceptuje również kilka umów, zawieranych jedna po drugiej z tym samym podmiotem.

Umowa o dzieło

mBank zgadza się na kredyt hipoteczny dla osób na umowie o dzieło oferując przy tym najmniejszy okres minimalny. Okres ten wynosi 6 miesięcy i można go skrócić, jeśli osoba dla której pracujemy na umowie o dzieło zatrudniała nas wcześniej na umowie o pracę.

Millennium

Umowa zlecenie

Millennium i kredyt hipoteczny na umowie zlecenie – tak, to możliwe. Obowiązuje minimum 12 miesięczny okres obowiązującej umowy zlecenie.

Millennium ściśle określa warunki dopuszczenia do kredytu hipotecznego osoby z wieloma umowami zlecenie. Poza minimalnym okresem 12 miesięcy, ważne też by przerwy pomiędzy umowami nie przekraczały 2 tygodni. Millennium robi tu ukłon w stronę nauczycieli, ponieważ dla zawodów dydaktycznych przerwa maksymalna pomiędzy umowami wynosi 95 dni.

W banku Millenium dochód z umów cywilnoprawnych jest liczony na bazie danych o średnim dochodzie z ostatnich 3 oraz 12 miesięcy.

Umowa o dzieło

Tak, Millennium aprobuje dochód z umowy o dzieło przy hipotekach. Umowa musi obowiązywać minimum rok. Przy wielu umowach z danym podmiotem Millennium dopuszcza maksymalnie 14 dniowe odstępy.

Pekao SA

Umowa zlecenie

Pekao SA akceptuje umowę zlecenie jako dochód na kredyt hipoteczny. Minimalny okres obowiązywania umowy zlecenie w Pekao SA wynosi 12 miesięcy. Ważne, żeby umowa była aktualna w momencie zapadania decyzji.

Umowa o dzieło

W Pekao SA dostaniemy kredyt hipoteczny na dziele, jeśli umowa ta obowiązuje już przynajmniej 12 miesięcy.

PKO BP

Umowa zlecenie

PKO BP jest kolejnym bankiem, który zgadza się na umowę zlecenie przy kredycie na dom lub mieszkanie. Musimy pracować na umowie zlecenie minimum 12 miesięcy, na dzień złożenia wniosku. PKO Bank Polski zgadza się również na kredyt hipoteczny przy 2 różnych umowach zlecenie, jeśli przerwa między jedną a drugą umową jest nie dłuższa niż 3 miesiące.

Umowa o dzieło

Żeby otrzymać kredyt mieszkaniowy w PKO BP na umowie o dzieło konieczne jest minimum 12 miesięcy aktywnej umowy. PKO BP akceptuje przerwy, w wysokości do 3 miesięcy.

Santander

Umowa zlecenie

Santander Bank Polska udziela kredytów mieszkaniowych na umowie zlecenie i jest przy tym jednym z banków, które wymagają najkrótszego okresu zatrudnienia na zleceniówce. W Santander okres minimalny wynosi 6 miesięcy, ale pamiętajmy też, że nasza umowa zlecenie musi być ważna też w chwili decyzji kredytowej.

Umowa o dzieło

Santander kredytów hipotecznych na umowie o dzieło udziela i proponuje jeden z najkrótszych okresów minimalnych obowiązywania umowy, czyli 6 miesięcy.

Zbadaj swoją zdolność kredytową - bezpłatna kalkulacja eksperta w 24 godziny

Czy umowa zlecenie lub umowa o dzieło zwiększają zdolność kredytową jako dochód dodatkowy?

Jak pisałem, większość banków zgadza się na kredyt hipoteczny na umowach cywilnoprawnych jako głównym źródle dochodu, stawiając jedynie wyższy niż przy umowie o pracę wymóg dotyczący minimalnego okresu otrzymywania tego dochodu. Oznacza to, że dochód ten będzie wzięty pod uwagę również w sytuacji, gdy jest to dochód dodatkowy do umowy o pracę.

Dokumenty do kredytu hipotecznego przy umowach cywilnoprawnych

Lista wymaganych dokumentów, wynikających z wnioskowania o kredyt hipoteczny na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło, nie jest szczególnie długa i wygląda następująco:

 1. Umowa zlecenie / umowa o dzieło, na podstawie której pracowaliśmy przez ostatnie 12 miesięcy lub inny okres minimalny określony przez bank.
 2. Wyciągi z konta z okresu 6 lub 12 miesięcy.
 3. Bankowy formularz z zaświadczeniem o dochodach.
 4. PIT za ostatni rok podatkowy.
 5. Rzadko, ale zdarza się, że wymagane – umowa zlecenie / o dzieło na najbliższe miesiące (np. Alior wymaga umowy zlecenie lub umowy o dzieło na 3 miesiące do przodu).

Są to dokumenty wynikające z rodzaju umowy. Oprócz nich niezbędne będą także dokumenty nieruchomości (zależne od nieruchomości; inne będą np. przy kredycie dla mieszkania z rynku wtórnego a inne przy kredycie na budowę domu), dowód osobisty (dla obcokrajowca paszport lub karta pobytu) oraz formularze bankowe (np. wniosek kredytowy).

Kredyt hipoteczny na umowie zlecenie i umowie o dzieło – podsumowanie najważniejszych informacji

Sporo informacji, przygotowałem więc na koniec małe zestawienie, w ramach powtórki co powinno nam zostać w głowie po przeczytaniu całości artykułu.

 • W większości banków nie będzie problemu z kredytem hipotecznym na umowie zlecenie czy umowie o dzieło. Ważne, żebyśmy mieli odpowiednio wysoki dochód i żeby zgadzały się też inne składowe zdolności kredytowej.
 • Tylko w przypadkach paru banków zdarza się całkowity brak akceptacji wpływów z umów cywilnoprawnych. Brak akceptacji dochodu nie oznacza wykluczenia z kredytu hipotecznego, jeśli mamy wpływy z innych, akceptowanych przez bank źródeł.
 • zyski z umowy zlecenie i umowy o dzieło mogą być wykorzystywane również jako dochód dodatkowy
 • potrzebne będą dokumenty wynikające z rodzaju umowy – nie jest ich na szczęście wyjątkowo dużo
 • przy umowie zlecenie oraz umowie o dzieło banki wymagają dłuższego niż na umowie o pracę okresu minimalnego. Najkrótszy okres zarówno na umowie zlecenie jak i umowie o dzieło wynosi 6 miesięcy i dotyczy oferty w Santander i mBank. Na jeszcze krótszy okres można liczyć w BNP Paribas (umowa zlecenie) i mBank, jeśli wcześniej mieliśmy umowę o pracę z obecnym zleceniodawcą.
 • i może jeszcze jeden punkt… warto pomyśleć o skorzystaniu z nieodpłatnej pomocy fachowca 🙂

Kredyt hipoteczny online - umów spotkanie
Wszystkie wpisy

Najnowsze wpisy

Nowa ustawa deweloperska -Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i inne nowości -Kiedy można odstąpić od umowy? -Prospekt informacyjny - więcej wiadomości i bez wnioskowania -Wzrosną ceny na rynku pierwotnym? Fotografia: Poznań, inwestycja przy ul. Bułgarskiej

Nowa ustawa deweloperska wchodzi w życie

2 lipca 2024

Od 2 lipca 2024 kończy się trwający przez ostatnie dwa...

Czytaj dalej
Kronika pośrednika - kredyty hipoteczne lipiec 2024 - lukaszsroczynski.pl - foto: Poznań, widok z Collegium Altum w kierunku dzielnicy Łazarz

Kredyty hipoteczne lipiec 2024

1 lipca 2024

Banki ostrzegają przed nieuprawnionym korzystaniem z wakacji kredytowych W obecnym...

Czytaj dalej
Zmiany w FWK: mniej restrykcyjne wymagania, zwiększone limity wsparcia, korzystniejsze warunki wsparcia

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – zmiany

21 czerwca 2024

Sprawdź szczegóły zmian wprowadzonych w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Czytaj dalej
Kronika pośrednika - kredyty hipoteczne czerwiec 2024 - lukaszsroczynski.pl - fotografia: Poznań (ul. Święty Marcin)

Kredyty hipoteczne czerwiec 2024

1 czerwca 2024

Od 1 czerwca korzystać można z wakacji kredytowych! Co nowego...

Czytaj dalej
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Akceptuję